За Нас

ИТР
Сървисиз ЕООД

ИТР Сървисиз ЕООД е специализирано дружество, което предлага широк спектър от услуги в сферата на информационните технологии. Основано, през 2014 година, дружеството има реализирани над 300 проекта като част от групата Геотехмин. Екипът е специализиран в реализацията на проекти в областта на корпоративните мрежи за данни, системи за управление и анализ на бизнеса, информационна сигурност, изграждане на частни облаци.

 

 

Мисията на компанията е да подпомогне модернизацията, дигиталната трансформация и непрекъсваемостта на бизнеса с помощта на информационни технологии и софтуер за едно по-ефективно бъдеще.

  • Индустриален клъстер „Електромобили"
  • Българска асоциация електрически превозни средства
  • Българска търговско-промишлена палата

Услуги

01

Информационни системи

Консултиране, изграждане и поддръжка на сървърни системи, виртуализационни технологии, системи за информационна сигурност, мрежова инфраструктура и IP-базирани телефонни централи; Решения за централизирано управление на идентичности на потребители и устройства. Моделиране и администриране на бази данни.

02

Софтуерна разработка

Проектиране и разработка на софтуерни приложения с актуалните технологии и инструменти. Изцяло уеб базирани решения, обхващащи широк спектър от бизнес казуси, които оптимизират процесите в работната среда, независимо от сферата на дейност. Приоритети при разработката са осигуряването на лесен и удобен достъп на потребителите, интуитивна работа, сигурност и устойчивост.

03

GPS системи

Мениджмънт на автопарк с най-съвременни софтуерни и хардуерни решения. Контрол на употребата на служебни автомобили, идентификация на водачите, контрол за спазването на законите по пътищата и безопасното шофиране, оптимизация на разходите за горива и поддръжка на автомобилите, отчети за изминато разстояние и електронни пътни листа, контрол на горивото и превенция на злоупотреби.

04

Графичен и уеб дизайн

Проектиране, разработка и дизайн на сайтове; SEO оптимизация; Лого дизайн, корпоративна идентичност и обработка на мултимедия.

05

Бизнес системи

Проектиране и внедряване на системи за управление на бизнеса; Анализ и оптимизиране на бизнес процеси; Одит и реинженеринг на внедрени решения.

06

Търговска дейност

Продажба, доставка и консултиране за избор на информационна и комуникационна техника и софтуерни лицензи.

нашите проекти

Портфолио

Частен облак

Внедряване на сигурна, надеждна и резервирана динамична виртуална частна мрежа между офиси и центрове за данни в страната и чужбина.

 

Внедряване на системи за управление на частни облаци с резервиране на услугите при аварии.

 

Внедряване на системи за съхранение на данни и репликацията им в друга локация.

 

Внедряване на система за управление на идентичности в корпоративна среда и добавяне на многофакторно удостоверяване на самоличност.

 

Внедряване на система за корпоративна електронна поща и системи за предпазване от зловредни съобщения.

Бизнес процеси

Внедряване на система за управление на документо оборота в сферата на деловодството и управлението на договори, интеграция с други системи за данни.

 

Внедряване на система за управление на ресурсите на бизнеса (ERP) в сферите на търговия и счетоводство.

 

Внедряване на система за сигурен печат, дигитализация и автоматизация на сканирането и съхранението на документи.

Минна дейност

Разработване и внедряване на информационна система, предназначена за геоложко управление и отчитане на добива по количество и качество на рудата в условията на открити рудници и блокировка на запасите по метода на геоложките блокове. 

 

Разработка и внедряване на софтуерни продукти с цел централизирано съхраняване на данните за рудичните проби и оптимизация на процеса на проследяването им от момента на вземането им на терен до получаване на резултата от химичен анализ.

 

Разработка и внедряване на софтуер за подпомагане на дейността в лаборатории за химичен анализ на проби от руди и води, чрез администриране на клиенти, съхранение и осигуряване на достъп до резултати от анализ, персонализирани отчети, обработване на заявки за анализ и др.

Човешки ресурси

Разработка и внедряване на софтуер за събиране и съхранение на аналитични данни, отнасящи се за служителите в компании или група от свързани компании. Осигурява бърз и лесен достъп до нужните данни в табличен и графичен вид.

Разработка и внедряване на софтуер за обработка и мониторинг на отсъствия от всякакъв тип, на служителите, в дадено дружество, която оптимизира процеса по заявяването, както и административните дейности по обработката и управлението им.

Софтуерни продукти

01

TimeAway

Уеб приложение за управление на отсъствия, отпуски и работа от вкъщи. Всяка инстанция се персонализира спрямо нуждите на клиента и неговия работен процес, задавайки съответните стъпки и критерии за заявяване и одобрение на заявките. Позволява възможност за персонализирани отчети, имейли и справки.

02

HRSoftware

Уеб приложение за администриране на количествени и качествени показатели за човешките ресурси, организирани според нуждите на клиента - по дружество, група от дружества, отдели и т.н. Осигурява централизирано съхранение на данните, предоставяне на нужната информация в реално време и извличане в персонализирани графики и електронни файлове.

03

MDS Software

Интеграция между уеб и мобилно приложение. Оптимизира проследяването на проби, предоставяйки информация в реално време за състоянието и етапа, през който преминава всяка една от тях. Уеб приложението изпълнява „административната“ функция за централизирано съхранение на информацията, а мобилното приложение е помощно средство, с което се въвеждат данните, за пробите при вземането им на терен.

04

GTrace

Система за проследяване и контрол на автопарк, зони и маршрути, контрол на гориво, връзка с бордови компютър, идентификация на водачи, контрол на пътното поведение на водачите ( превишена скорост, агресивно каране …), автоматизирани отчети, следене на сервизни интервали.

05

ChemLabSoft

Уеб приложение за подпомагане на дейностите в лаборатории за анализ на рудични проби и проби от води. Състои се от две области за достъп - клиентска, обхващаща подаването на заявки за анализ, преглеждане и сваляне на резултати в електронен вариант (word, excel) и лабораторна, чрез която потребителите (лаборанти) обработват заявките за анализ, въвеждат резултати, администрират клиенти, звена в лабораторията и електронни дневници и генерират спракви.

06

QCSoftware

Интегрирана система с ChemLabSoft за осигураване на изцяло завършен цикъл на процеса по проследяване на рудични проби. Въвеждане и съхранение на информация за пробите, генериране и принтиране на баркод етикети, следене на статуса на химичен анализ.

възможности за развитие

Екипът на ИТР Сървисиз е сформиран от млади и висококвалифицирани специалисти, които работят приоритетно върху повишаване на качеството на предоставяните комплексни услуги. Дружеството има отлично развита система за професионално обучение и се грижи за насърчаване развитието на служителите си. Фирмената култура е либерална, гъвкава и има стремеж да съчетава потребностите на бизнеса и на отделния човек.

ИТР Сървисиз подпомага развитието на бъдещи професионалисти в сферата на информационните и комуникационните теехнологии.  Фирмата ежегодно предлага възможности за стаж на младежи, които да развият професионалнте си умения, в реална бизнес среда, под ръководството на опитни ментори.

Контакти

Адрес
на дейност:

Свържете се
с нас:

Техническа
поддръжка:

070070700*

*Крайният потребител (инициатор) на номер „0700“ заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния си план.